Prof.Suat YILDIRIM

Suat Yıldırım (d. 1941, Diyarbakır Ergani), ilahiyat profesörüdür.Babası Mehmet Zeki Yıldırım dedesi Hacı Hüsnü Yıldırım, Ergani müftülüğü yapmış zevat arasındadır. Anne tarafından dedesi Mustafa İnal Osmanlı dönemi mutasarrıflarından, onun babası Kavasbaşılardan Hacı İbrahim, Osmanlı dönemi A’yan (Senato) âzalarındandır.
1964’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1964-65’de kisa süre Edirne müftülügünde bulunup, iki yil yedek subay olarak askerlik görevini müteakip Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliği yaptı (1967-68). 1968’de Erzurum Atatürk Üniversitesinde Arap Dili ve Edebiyatı asistanlığına başladı. 1970-71 yıllarında bir müddet Bağdad’da incelemede bulundu.1973’de “Peygamberimizin Kur’an’ı Tefsiri” konulu doktora tezini tamamladı. 1977’de Tefsir doçenti unvanını alarak 1977-87 döneminde Atattürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1974-75 döneminde Paris Sorbonne Üniversitesinde incelemeler yaptı. 1987-88 yıllarında S.Arabistan’da, Medine İslam Tebliği Fakültesinde sözleşmeli profesör olarak lisans ve lisansüstü dersleri okuttu. Daha sonra İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir profesörlüğüne tayin edilip 1989-93 döneminde burada Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti. 1993-95 döneminde üç yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. M.Ü. İlahiyat Fakültesinde öğretime devam ederken, oradan izinli olarak 1998-2000 döneminde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. 2008 yılında Marmara Üniversitesinden emekli oldu. Evli olup üç kız babasıdır.

Suat Yıldırım’ın te’lif ve tercüme olarak birçok kitap, ilmî inceleme ve makaleleri bulunmaktadır.